มิถุนายน, 2018

27มิ.ย.7:30 PMยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค.(m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -0.6%
ประมาณการ: -0.9%
ครั้งก่อน: -1.6%