พฤษภาคม, 2018

25พ.ค.7:30 PMยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย.(m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -1.7%
ประมาณการ: -1.3%
ครั้งก่อน: 2.7%