เมษายน, 2018

26เม.ษ.7:30 PMยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมี.ค.(m/m)7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:2.6%
ประมาณการ:1.6%
ครั้งก่อน: 3.0%