มีนาคม, 2018

23มี.ค.7:30 PMยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ.(m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:3.1%
ประมาณการ: 1.6%
ครั้งก่อน:  -3.6%