มกราคม, 2018

26ม.ค.8:30 PMยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนธันวาคม (m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  2.9%
ประมาณการ:  0.9%
ครั้งก่อน: 1.7%