มกราคม, 2018

05ม.ค.10:00 PMยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพฤศจิกายนสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.3%
ประมาณการ:  1.1%
ครั้งก่อน: 0.4%