กรกฎาคม, 2018

03ก.ค.9:00 PMยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.4%
ประมาณการ: 0.1%
ครั้งก่อน: -0.4%