มีนาคม, 2018

06มี.ค.10:00 PM10:00 PMยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค.สหรัฐ10:00 PM - 10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -1.4%
ประมาณการ: -0.4%
ครั้งก่อน: 1.8%