กุมภาพันธ์, 2018

02ก.พ.10:00 PMยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนธันวาคมสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.7%
ประมาณการ:  1.3%
ครั้งก่อน: 1.7%