พฤษภาคม, 2018

15พ.ค.7:30 PMยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. (m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.3%
ประมาณการ: 0.4%
ครั้งก่อน: 0.8%