เมษายน, 2018

17เม.ษ.9:00 AMยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.(y/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:2.5%
ประมาณการ: 2.7%
ครั้งก่อน: 2.7%