กรกฎาคม, 2018

16ก.ค.9:00 AMยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.(y/yจีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 9.0%
ประมาณการ: 8.8%
ครั้งก่อน: 8.5%