กรกฎาคม, 2018

16ก.ค.7:30 PMยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. (m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.5%
ประมาณการ: 0.4%
ครั้งก่อน: 1.3%