กุมภาพันธ์, 2018

14ก.พ.8:30 PMยอดค้าปลีกเดือนมกราคม (m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -0.3%
ประมาณการ:  0.2%
ครั้งก่อน: 0.0%