มิถุนายน, 2018

28มิ.ย.6:50 AMยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.6%
ประมาณการ: 1.3%
ครั้งก่อน: 1.5%