มิถุนายน, 2018

14มิ.ย.7:30 PMยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. (m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.9%
ประมาณการ: 0.5%
ครั้งก่อน: 0.4%