ธันวาคม, 2017

28ธ.ค.6:50 AMยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  2.2%
ประมาณการ:  1.1%
ครั้งก่อน: -0.2%