มกราคม, 2018

12ม.ค.8:30 PMยอดค้าปลีกเดือนธันวาคม (m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.4%
ประมาณการ:  0.5%
ครั้งก่อน: 0.9%