กุมภาพันธ์, 2018

05ก.พ.5:00 PMยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมของยูโรโซน (m/m)ยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -1.1%
ประมาณการ:  -1.1%
ครั้งก่อน: 2.0%