มกราคม, 2018

30ม.ค.6:50 AMยอดค้าปลีกเดือนธันวาคม (y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  3.6%
ประมาณการ:  2.1%
ครั้งก่อน: 2.1%