พฤศจิกายน, 2017

29พ.ย.6:50 AMยอดค้าปลีกเดือนต.ค.(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 0.1%
ครั้งก่อน:  2.2%