มกราคม, 2018

08ม.ค.5:00 PMยอดค้าปลีกเดือนฑฤศจิกายนของยูโรโซนยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.5%
ประมาณการ:  1.4%
ครั้งก่อน: -1.1%