มีนาคม, 2018

14มี.ค.9:00 AMยอดค้าปลีกเดือนก.พ.(y/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 9.7%
ประมาณการ: 9.9%
ครั้งก่อน: 9.4%