มีนาคม, 2018

29มี.ค.6:50 AM9:58 AMยอดค้าปลีกเดือนก.พ.(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM - 9:58 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.6%
ประมาณการ: 1.7%
ครั้งก่อน: 1.5%