มีนาคม, 2018

14มี.ค.7:30 PMยอดค้าปลีกเดือนก.พ. (m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -0.1%
ประมาณการ: 0.3%
ครั้งก่อน: -0.1%