เมษายน, 2018

05เม.ษ.4:00 PMยอดค้าปลีกเดือนก.พ. ของยูโรโซน (m/m)ยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.1%
ประมาณการ: 0.6%
ครั้งก่อน: -0.3%