พฤษภาคม, 2018

23พ.ค.9:00 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย. (ยูนิต)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 662,000
ประมาณการ: 680,000
ครั้งก่อน: 672,000