เมษายน, 2018

24เม.ษ.2:07 PM2:07 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค. (ยูนิต)2:07 PM - 2:07 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:694000
ประมาณการ:625000
ครั้งก่อน: 618,000