กรกฎาคม, 2018

25ก.ค.9:00 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย. (ยูนิต)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 631,000
ประมาณการ: 669,000
ครั้งก่อน: 666,000