มิถุนายน, 2018

25มิ.ย.9:00 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. (ยูนิต)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 689,000
ประมาณการ: 665,000
ครั้งก่อน: 646,000