ธันวาคม, 2017

22ธ.ค.10:00 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายนสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  733,000 ยูนิต
ประมาณการ:  652,000 ยูนิต
ครั้งก่อน: 685,000 ยูนิต