มกราคม, 2018

25ม.ค.10:00 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนธันวาคมสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  625,000 ยูนิต
ประมาณการ:  679,000 ยูนิต
ครั้งก่อน: 689,000 ยูนิต