พฤศจิกายน, 2017

27พ.ย.10:00 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค.สหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  685,000 ยูนิต
ประมาณการ: 627,000 ยูนิต
ครั้งก่อน:  645,000 ยูนิต