มีนาคม, 2018

23มี.ค.9:00 PMยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ. (ยูนิต)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 618,000
ประมาณการ: 621,000
ครั้งก่อน:  593,000