กุมภาพันธ์, 2018

21ก.พ.10:00 PMยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.(ล้านยูนิต)สหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ:  5.63
ครั้งก่อน: 5.57