เมษายน, 2018

23เม.ษ.9:00 PMยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค.(ล้านยูนิต)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 5.60
ประมาณการ: 5.55
ครั้งก่อน: 5.54