มิถุนายน, 2018

20มิ.ย.9:00 PMยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.(ล้านยูนิต)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ: 5.52
ครั้งก่อน: 5.46