มีนาคม, 2018

21มี.ค.9:00 PMยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.(ล้านยูนิต)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 5.54
ประมาณการ: 5.41
ครั้งก่อน: 5.38