ธันวาคม, 2017

20ธ.ค.10:00 PMยอดขายบ้านมือสองพฤศจิกายนสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  5.81 ล้านยูนิต
ประมาณการ: 5.54 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 5.46 ล้านยูนิต