มิถุนายน, 2018

06มิ.ย.7:30 PMดุลการค้าเดือนเม.ย. (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -46.2
ประมาณการ: -50.0
ครั้งก่อน: -47.2