มีนาคม, 2018

07มี.ค.8:00 PMดุลการค้าเดือนม.ค. (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)สหรัฐ8:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -56.6
ประมาณการ: -53.1
ครั้งก่อน: -53.9