พฤษภาคม, 2018

03พ.ค.7:30 PMดุลการค้าเดือนมี.ค. (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -49.0
ประมาณการ:-50.0
ครั้งก่อน: -57.6