กุมภาพันธ์, 2018

08ก.พ.alldayดุลการค้าเดือนมกราคมจีน(All Day: พฤหัส)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  136 พันล้านหยวน
ประมาณการ:  325 พันล้านหยวน
ครั้งก่อน: 362 พันล้านหยวน