กรกฎาคม, 2018

06ก.ค.7:30 PMดุลการค้าเดือนพ.ค. (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -43.1
ประมาณการ: -43.6
ครั้งก่อน: -46.1