มกราคม, 2018

05ม.ค.8:30 PMดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -50.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการ:  -49.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ครั้งก่อน: -48.7 -50.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ