ธันวาคม, 2017

05ธ.ค.8:30 PMดุลการค้าเดือนต.ค.สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -48.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการ: -46.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ครั้งก่อน: -44.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ