เมษายน, 2018

05เม.ษ.7:30 PMดุลการค้าเดือนก.พ. (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:-57.6
ประมาณการ:-56.9
ครั้งก่อน: -56.6