พฤศจิกายน, 2017

30พ.ย.9:45 PMดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนพ.ยสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 62.2
ครั้งก่อน:  66.2