เมษายน, 2018

23เม.ษ.3:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.ของยูโรโซนยุโรป3:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 55.0
ประมาณการ: 54.8
ครั้งก่อน: 54.9