พฤษภาคม, 2018

03พ.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย. โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 54.6
ประมาณการ:54.4
ครั้งก่อน: 54.4